Blog

uprawnienia pokrzywdzonego

+Blog

15th sty 2016

More

Uprawnienia pokrzywdzonego

    Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzonym może być także niemająca osobowości prawnej: – instytucja państwowa lub samorządowa, –...

ochrona lokatorów kamienic

+Blog

08th sty 2016

More

Lepsza ochrona lokatorów kamienic

    Ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wprowadzono dodatkowe regulacje...

nietrzeźwy kierujący

+Blog

30th gru 2015

More

Jazda z nietrzeźwym kierowcą a odszkodowanie

    Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, a Policja każdego dnia zatrzymuje średnio ok. 200 nietrzeźwych kierujących. Niewątpliwie dla kierującego, jeśli zostanie zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej i zostanie...

prawa pokrzywdzonego

+Blog

18th gru 2015

More

System dozoru elektronicznego – SDE

    System dozoru elektronicznego został istotnie zmieniony przez ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Od 1 lipca 2015 r....

SDE

+Blog

12th gru 2015

More

Wyrok łączny

    Wyrok łączny wydaje Sąd z urzędu lub na wniosek skazanego albo prokuratora.     Sąd orzeka karę łączną: 1) w wyroku skazującym – w odniesieniu do kar wymierzonych za przypisane...

jazda po użyciu alkoholu

+Blog

04th gru 2015

More

Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu

    Zgodnie z art. 87 § 1 k.w. kto znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega...

auto zastępcze

+Blog

27th lis 2015

More

Samochód zastępczy z OC sprawcy

    W razie kolizji lub wypadku, kiedy uszkodzony zostaje samochód, poszkodowanemu przysługuje w ramach ubezpieczenia OC sprawcy zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego. Poszkodowany na czas naprawy uszkodzonego pojazdu może wynająć...

prośba o ułaskawienie

+Blog

20th lis 2015

More

Prośba o ułaskawienie

    Niewątpliwie do prerogatyw Prezydent RP należy akt łaski, o którym stanowi art. 139 Konstytucji RP. Zgodnie ze zdaniem drugim wskazanego art. prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych...

jazda po alkoholu

+Blog

13th lis 2015

More

Jazda na podwójnym gazie

    Zgodnie z przepisem art. 178a par. 1 k.k. kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega...

noclegi w kabinach i ryczałty

+Blog

06th lis 2015

More

Kierowcy przeciwko firmom transportowym

Fala pozwów składanych przez kierowców do sądów o zapłatę kierowanych przeciwko firmom transportowym, w sprawie wypłat ryczałtów kierowcom jeżdżącym w transporcie międzynarodowym, może ulec pewnemu ograniczeniu z uwagi na wyrok...

« Older posts
Newer posts »