Blog

+Blog

25th maj 2016

More

Płatne parkowanie w soboty w strefach płatnego parkowania nielegalne

    Wątpliwości prawne co do płatności za parkowanie w soboty w strefach płatnego parkowania ustanawianych przez rady gmin narastają. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2016 r., sygn....

+Blog

25th kw. 2016

More

Zatrzymanie

     Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie...

+Blog

01st kw. 2016

More

Wezwanie do zapłaty należności

Niedawno, bowiem 4 marca umieściłem na blogu wpis dotyczący doręczeń sądowych, w tym w szczególności odnoszący się do skutków nieodebrania przesyłki sądowej. Nie podjęcie przesyłki w terminie ma taki skutek,...

+Blog

21st mar 2016

More

Służebność przesyłu

    Służebność przesyłu ustanawiana jest na rzecz przedsiębiorców przesyłowych, którzy zamierzają wybudować lub których własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 par. 1 k.c., tzw. urządzenia przesyłowe. Przedsiębiorca...

Wyrok TK, sygn.akt K 47/15

+Blog

11th mar 2016

More

Publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r., w sprawie o sygn. akt K 47/15.

     Art. 190 Konstytucji RP ciągle jeszcze obowiązującej, którą władza wykonawcza w naszym kraju łamie w sposób bezprecedensowy, stanowi m.in. że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są...

+Blog

04th mar 2016

More

Doręczenia

     Sąd dokonuje doręczeń pism, orzeczeń Stronom wg następujących zasad. I. Otóż osobie fizycznej dokonuje się doręczenia osobiście, a jeśli nie ma ona zdolności procesowej – jej przedstawicielowi ustawowemu. II....

zatarcie skazania

+Blog

26th lut 2016

More

Wpłata kaucji a dalsze stosowanie tymczasowego aresztowania

     Kwestią wpłaty poręczenia majątkowego a dalszego stosowania tymczasowego aresztowania zajmował się w dniu 25 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy, na wniosek złożony przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich...

+Blog

22nd lut 2016

More

Zmiany w prawie pracy

     Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzono kilka istotnych zmian do przepisów prawa pracy. W szczególności dotyczą one...

+Blog

12th lut 2016

More

Świadek kłamca

     Zdarza się czasami, że świadkowie mijają się z prawdą składając zeznania. Najczęściej polega to na zeznawaniu nieprawdy. Oczywiście w zależności od okoliczności sprawy, świadkowie zasłaniają się również niepamięcią.     ...

Fotoradary zabrane straży

+Blog

22nd sty 2016

More

Straże pozbawione fotoradarów

    Straż Miejska z dniem 1 stycznia 2016 r. straciła uprawnienia do karania kierowców za przekroczenie prędkości zarejestrowane za pomocą fotoradarów. Zmiany w moim przekonaniu są słuszne, bowiem karanie kierowców...

« Older posts