Blog

+Bez kategorii

14th kw. 2016

More

List żelazny

    List żelazny gwarantuje oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Oskarżony jednak zobowiązany jest do: I. stawiania się w oznaczonym terminie na wezwanie Sądu, Prokuratora, II. pozostawania...

+Bez kategorii

15th maj 2015

More

Ubezpieczenie autocasco

Zgodnie z art. 805 par. 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający...