Wyrok TK, sygn.akt K 47/15

     Art. 190 Konstytucji RP ciągle jeszcze obowiązującej, którą władza wykonawcza w naszym kraju łamie w sposób bezprecedensowy, stanowi m.in. że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne a ponadto podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym.

     W związku z powyższym traktuję publikację wyroku na swojej stronie jako wyraz daleko idącej dezaprobaty dla podejmowanych działań przez władzę wykonawczą, która niszczy autorytet Państwa.

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r., w sprawie o sygn. akt K 47/15, jaki został zamieszczony na stronie:

http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/publikacje/otk/K_47_15_skan_wyroku.pdf