zakupy on line, e-commerce, zakupy w sieci,

    Nieustannie wzrasta liczba osób korzystających ze sklepów internetowych, niektóre marki są u nas dostępne wyłącznie w sieci. Zakupy w e-sklepie to z całą pewnością przede wszystkim wygoda, oszczędność czasu, kilka kliknięć i kurier przywozi nam zakupy do domu. Jednakże należy pamiętać o kilka istotnych rzeczach, by kupowanie w sieci było bezpieczne. Co ciekawe, niemal połowa Polaków uważa, że zakupy w Internecie są mniej bezpieczne niż w „tradycyjnym” sklepie. Co zatem należy sprawdzić, przede wszystkim sklep, w którym kupujemy. Na stronie internetowej sklepu muszą się znaleźć dane przedsiębiorcy, a to nam pozwala dokonać weryfikacji w rejestrach urzędowych on Line, czy sklep prowadzony jest legalnie, zgodnie z prawem. Możemy takiej weryfikacji dokonać na stronie https://www.ceidg.gov.pl/, w której to bazie rejestracji dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą albo na stronie https://ems.ms.gov.pl, w której możemy znaleźć przedsiębiorcę prowadzącego sklep w formie spółki. Oczywiście należy mieć na względzie opinie innych klientów sklepu, w którym chcemy dokonać zakupów. Z dozą nieufności należy podchodzić do tzw. super ofert, które w przeszłości okazywały się zwykłym oszustwem, gdzie Klienci po wpłaceniu pieniędzy nie otrzymywali wybranego towaru albo otrzymywali towar zupełnie innej marki i gorszej jakości. Na myśl w tym momencie przychodzą super oferty sprzedaży obuwia sportowego czy odzieży sportowej znanych marek za ułamek rynkowej ich wartości, na które skusiło się wiele osób. Zapoznanie się z ofertą, przeczytanie warunków umowy to niezbędne minimum, by zadbać o swój interes i w sposób odpowiedzialny i świadomy dokonać transakcji.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przedsiębiorca najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały, m.in. o:

I. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

II. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

III. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

IV. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami;

V. sposobie i terminie zapłaty;

VI. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

VII. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;

VIII. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji.

    Nadto zgodnie z art. 27 ww. ustawy konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
2) a w przypadku umowy która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy, c) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

zakupy on line, e-commerce,

    Zgodnie z art. 29 ww. ustawy jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie do odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływa terminu, o którym mowa ww. art. 27. Natomiast w przypadku jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie do odstąpienia od umowy przed upływem terminu 12 miesięcznego, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie. Konsument może odstąpić od umowy przez złożenie oświadczenia przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy. Istotnym jest, że dla zachowania terminu 14 dniowego wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeśli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może odstąpić od umowy przez złożenia oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy, a przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia od odstąpieniu od umowy. Umowę uważa się za niezawartą w razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Istotnym przepisem jest art. 37 ustawy, zgodnie z którym w chwili odstąpienia konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
Należy również zwrócić uwagę na sposób płatności za zakupy. Opcji do wyboru zazwyczaj jest kilka, od gotówki przy odbiorze towaru przez płatności kartami kredytowymi a na przelewach kończąc, uważać trzeba na linki i sprawdzać, czy dane wskazane do przelewu dotyczą naszego sklepu a nie są np. rachunkiem osoby trzeciej.
Jak już wyżej wspomniałem, przedsiębiorca winien poinformować Klienta i wskazać łączną cenę oraz wszystkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść. Opcja dostawy towaru ma wpływ na wartość końcową zamówienia, a przeglądając oferty e-sklepów należy zwracać uwagę na koszty, bowiem wiele sklepów oferuje dostawę towaru w cenie, przy odpowiedniej kwocie zamówienia albo umożliwia odbiór towaru w danym punkcie, za którą to dostawę Klient nie płaci. Na marginesie wskazać muszę, że przestępstwo oszustwa jest zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.